W

wariny

NOONGAR

hanging, floating

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Boornok warrawinja : Hang (Baaburgurt (Bulyen/George Eliot); Bates XII 2B, 13: 26)
Warrowin yeera : Hang up (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 27)
Warrrowin ngardee : Hang down (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 27)
Warritch : Hang; hang down (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 20)
Warra weenjan : Hang (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 27)
Warra : Hang (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 29)
Yeera warra weenj : Hang up (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 25)
waṛinj : hang, to hang, to hang up (Douglas 1968: 91)
wariny : hanging up (Douglas 1982: 17)
wariny : hanging, hanging up (Douglas 1991: 16)
wariny : hanging, hanging up (Douglas 1991: 21)
wariny : hanging, hanging up (Douglas 1991: 23)
warring : hanging, floating (Douglas 1991: 23)
wariny : hanging, hanging up (Douglas 1991: 29)
waarintja : hanging up (Whitehurst 1992: 38)
wariny : hang up (Whitehurst 1992: 38)