N

nidja, nidjak

NOONGAR

this, that, here

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Ne : This (Nind 1831: 48)
Nidja. : This (Moore 1842: 164)
Nid-ja. : This or these (Symmons 1842: 9)
Nidjak : here, in this place (Brady 1845: 33)
Nidjalla : here, in this place (Brady 1845: 33)
Ngyal : here. (Brady 1845: 36)
nichia : here; in this place or position (Salvado 1851: 256)
nichia : here (Salvado 1851: 262)
neeja : here/this (Chauncy 1878: 261)
Nidja. : This (Moore 1884: 114)
nichia : Here (Salvado (Curr) 1886: 320)
Nyee? Inyee? : Here it is (Baaburgurt (Bulyen/George Eliot); Bates XII 2B, 13: 41)
neeja, neejuk : here (Baiungan; Bates XII 2B, 1b 1912)
Neeja, neejuk : Here (Baiungan; Bates XII 2B, 1b 1912: 18)
Neeja : Here (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 27)
Ninya : This (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 38)
Neeju ngoondee : Here it is (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 44)
Neej’ : Here (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 19)
Neetch, neej : This (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 26)
Neejuk : Here it is (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 29)
Neetchala : Here (Bardil; Bates XII 2B, 10: 20)
Nyeeow : This (Bardil; Bates XII 2B, 10: 28)
Neetch a ngoordnan : Here it is (Bardil; Bates XII 2B, 10: 32)
Neetcha, neeja : Here (Boordenam, Beereenan, Boongong, Werdabirt; Bates XII 2B, 4 : 21)
Neeja : Here it is (Boordenam, Beereenan, Boongong, Werdabirt; Bates XII 2B, 4 : 31)
Neeja : Here (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 20)
Neeja : This (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 29)
Neeja bal : This one (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 29)
neej, neejuk : here (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
neejuk : here it is (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nijăk : this way (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nīji nījăk : here (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Nyee : Here (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 27)
Alle, nyee, booko : This (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 38)
Nyee ngoondin : Here it is (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 44)
Nyi : Here, this (Ngilgi; Bates XII 2B, 12b: 27)
ni, kait : here it is (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
nij : here (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
nyi : this (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
Nija : Here (Waienburt, Banyaitch; Bates XII 2B, 21: 15)
nyea : Here (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 21)
nyeea : Here (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 21)
Nyeeak : Here (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 21)
Nyeea : This one, this way (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 31)
Nyeeuk : This (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 31)
Nyeeak, nyee-a-wa : Here it is (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 36)
Neeja : Here (Woorgomirt; Bates XII 2B, 5 : 18)
Neeja ngoondeen : Here it is (Woorgomirt; Bates XII 2B, 5 : 21)
ngia, ngi, nia : here it is (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ni : here (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
nyēgăp : this (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
nee : here (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
ngeea, neetch, ngoondeen, neea ngoondeen : here it is (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
Neejok, neejuk : Here (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 29)
Beetch, neej : This (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 40)
Neetch-uk, neejuk : This one (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 40)
Neeja : Here it is (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 46)
ni, kait : here it is (Kaiari, Wirijan; Bates XII 2B, 8b)
ni, nij : here (Kaiari, Wirijan; Bates XII 2B, 8b)
nyi : this (Kaiari, Wirijan; Bates XII 2B, 8b)
Neeja : Here (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 26)
Neeja : This (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 36)
Neeja : This one (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 36)
Neeja ngoondeen : Here it is (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 41)
nidjak : here (Tommy Cowan, Tommy Kickett (O’Grady) 1960)
nitja : here (Tommy Cowan, Tommy Kickett (O’Grady) 1960)
ni-, nitja, ninj : here (Douglas 1968: 91)
ninj, nitj : this (Douglas 1968: 99)
nitch : here, this (Bennell 1978)
niäty : this here, here (Von Brandenstein 1988: 27)
nidja, nitj, yimniny : here (Whitehurst 1992: 38)
nidja : this one (Whitehurst 1992: 50)
Nidja : Here (Richards 1994: 128)
nitja : this (Roberts; McCabe and Miniter 2001)
nitjok : here (Roberts; McCabe and Miniter 2001)
Nidja : here (Mippy (Rooney) 2002: 325)
Nidja : this (Mippy (Rooney) 2002: 325)
Niny : this (Davis n.d: 10)
Nitcha : here (Davis n.d: 10)
Nicha : here (Davis n.d: 11)
Baal-nicha Warrah Mut : This person is no good (Davis n.d: 3)