--Objects---W-

warr djoongk

NOONGAR

nose piercing, bone of female kangaroo

ENGLISH

warr joonk : nosestick (female kangaroo bone) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
wârjūnk : bone of female kangaroo, used for nose stick (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)