--Animals---N-

noombat

NOONGAR

numbat

ENGLISH

numbat : anteater (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
noombat : ant-eater (marsupial) (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋuambap : banded ant-eater or numbat (Von Brandenstein 1988: 39)
ŋuambert : banded ant-eater or numbat (Von Brandenstein 1988: 39)