--People---NG-

ngooyoower

NOONGAR

white person

ENGLISH

jannuk, ngaata, ngooyoower : white man (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngooyoower, wejilla : white man (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngooyoower yog : white woman (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngūyūwer : white man (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngūyūwer yog : white woman (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngooyoowurr : white man (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)