--People---NG-

ngoolyar yok

NOONGAR

sister-in-law

ENGLISH

ngooljar, yog : sister-in-law (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngoolyar yok : sister-in-law (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngoolyur winnee yog : daughter-in-law (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋuulyar֘yauq : sister-in-law (Von Brandenstein 1988: 41)