--Objects---NG-

ngoolak nyin, ngoolak bart

NOONGAR

food, forbidden food

ENGLISH

ngooluk nyin : food (forbidden) (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngorla burt : food (forbidden) (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nyooluk : food (forbidden) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)