--Animals---NG-

ngobany

NOONGAR

dingo

ENGLISH

ngobanj : dingo (Tindale, N 1939)