--Body parts---NG-

ngayl

NOONGAR

hair, underarm

ENGLISH

ngā-il : hair under armpits (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngaail : hair (under armpits) (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋaaly : armpit, äilla (Von Brandenstein 1988: 33)