--Fish---NG-

ngari

NOONGAR

salmon

ENGLISH

ngarree : salmon (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngari : salmon (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ŋaari : salmon (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋāri : salmon (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋari : salmon (Von Brandenstein 1988: 37)