--Body parts---NG-

ngaderak

NOONGAR

collar bone

ENGLISH

ngaderăk : collar bone (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngadderuk : collar bone (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋaurdam : collarbone (Von Brandenstein 1988: 38)