-NG-

ngabin

NOONGAR

smear, grease

ENGLISH

jeerungul naabin : grease, to (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
māra jirăng-el-nabin : rubbing with grease (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ngabin, nabin : to smear, to grease (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
jeerungul nabbin : grease, to (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngabbin, nabbin : smear, to (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
mara jeerungul nabbin : rubbing (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)