--Plants---NG-

ngaat

NOONGAR

sapling for hut building; camp

ENGLISH

ngāt : saplings for hut building (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngaat : sapling for hut building (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)

ngow’ut : camp, white man’s (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)