N

naariny

NOONGAR

burning

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Narrow. : Burn, To (Moore 1842: 124)
Nar-row : burn (slightly) (Symmons 1842: 9)
Narrow. : Burn, to (Moore 1884: 92)
nahr : To burn (Graham (Curr) 1886: 349)
narawen : to burn, burnt (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
narra wen : burn (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kalak naring : burn (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
Naar : Burnt, to (Bardil; Bates XII 2B, 10: 16)
Karl narro : Burn, to (Boordenam, Beereenan, Boongong, Werdabirt; Bates XII 2B, 4 : 17)
Kāl naro : To burn (Waienburt, Banyaitch; Bates XII 2B, 21: 10)
Kalak nerrain : Burn (Woolberr; Bates XII 2B, 17: 16)
kal wooruk narrinyee : burn, to (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b 1912)
dulbăr, dukărngăr : to burn, to make (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
doolber, dookurngur : burn (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
kalăk nāring : to burn (Kaiari, Wirijan; Bates XII 2B, 8b)
Nerranjerring : Burnt, to (Goolaara; Bates XII 2B, 18: 11)
Narra : Burn (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 22)
Kala narree : Burn (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 21)
naṛinj : burn, to burn (Douglas 1968: 85)
nariny : burning (Douglas 1982: 17)
naar- : to burn (Von Brandenstein 1988: 26)
nariny, naariny : burning (Douglas 1991: 17)
ngaaringyi, ngaringyi : burning, hot (Douglas 1991: 17)
nariny, naariny : burning (Douglas 1991: 24)
naariny : burning (Whitehurst 1992: 31)