--Plants---M-

marl

NOONGAR

edible roots and berries

ENGLISH

mūl : berries (edible) of ground creeper (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
mul : berries (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
măl : edible roots and berries (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
marl : berries and bush (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
maarl : bush and berries (Von Brandenstein 1988: 9)