--Actions---M-

mandja

NOONGAR

exchange

ENGLISH

manja bom : change, to (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
mäündyär֘ : see määndyär֘ (Von Brandenstein 1988: 14)
mäünty : see määnty (Von Brandenstein 1988: 15)
määnty : an exchange, community fair (Von Brandenstein 1988: 8)
määndyär֘ : an exchange, community fair about (Von Brandenstein 1988: 8)
määnty-e-puam : to change, be exchanged (Von Brandenstein 1988: 8)