--Body parts----People---M-

maat

NOONGAR

leg, track, family

ENGLISH

Marta : lower leg (Wainbret, Helms 1896: 326)
maat : track (Deebungool; Bates XII 2B, 1a)
maat : track (footprint) (Deebungool; Bates XII 2B, 1a)
maata hgelin : bandy legged (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
maat : leg (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
māt : leg, track (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
winjee maat : track, where is the? (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
māt : leg, road, track, family or tribe (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
mat jung : leg bone, as nose or hair stick (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
maat : road (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat : track (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maata ngēlin, maata yoordal : bandy legged (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maata ngelin : crooked (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat : path (track) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat : track (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat neetchungaar : track is here (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat yooat : trackless (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat winjal : track, where is the? (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat : leg (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
māt : leg, family, “stock”, track (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
māt winjal : track where (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
maat : road (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
maat : leg (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
maat : leg (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
maatt : lower leg, mate, member, shinbone, track (Von Brandenstein 1988: 10)