K

kwerat

NOONGAR

daughter

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

gwar-rut : daughter (Grey 1839)
Gwoy-rat. : Daughter (Moore 1842: 128)
Gwoy-rat : Daughter (Symmons 1842: 2)
kowat : Sister-Younger (Armstrong (Curr) 1886: 334)
jouka kowat : Sister-younger (Hester (Curr) 1886: 360)
kowat : Sister-younger (Small (Curr) 1886: 358)
quarrut chook : sister-elder (Taylor (Curr) 1886)
Kowat : younger sister (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 41)
Kwerrurt : Daughter (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 2)
ale ngyindăk kwerărt : is that your daughter (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Nooba, kwarrert : Daughter (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 2)
Kowat : Younger sister (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 43)
cowart : daughter (Bussell 1930: 65)
kowat : younger sister (N,SW) (Dench 1994: 179)