--Body parts---K-

kwarak

NOONGAR

muscle, sinew

ENGLISH

Kurrak : veins (Wainbret, Helms 1896: 326)
kwerak : sinews of kangaroo tail (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
kwărak : muscle (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
kwerrak : sinews of kangaroo’s tail (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
beerat, kwurak, beet : muscle (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)