--Objects---K-

koytj boorn, koytj maat

NOONGAR

handle, axe handle

ENGLISH

koj boorn : handle (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
qaüty-puurn : axe handle (Von Brandenstein 1988: 75)
koj maat : handle (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
koj māt : handle of native axe (“leg” of axe) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)