--Actions---K-

kep ngoornt

NOONGAR

swim

ENGLISH

gab el wara ngundin : to swim, “water lying on” (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
gab il wara ngundin : swim, to (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)