--Nature----Water---K-

kep ngarditj

NOONGAR

water, brackish, salt, swamp

ENGLISH

kaiap ngurditch; brackish = kōrup : water (salt) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaiapung ngurditch : swamp country (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaiap-ă-ngărditch : swamp country, salt lakes (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaiap ngărditch : salt water (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)