--Nature---K-

kep karap

NOONGAR

water, brackish, salt, swamp

ENGLISH

kōrăp : brackish (water) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
gab garăp : salt water lake or hole (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
gap garup : water (salt) (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
karap ke:p : salt water (Innell, C; Tindale, N 1939)
kajap karap : salt water (Tindale, N 1939)
käib karip : salt water (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)