--Actions---K-

karam wetagin

NOONGAR

throw it away

ENGLISH

karăm wetagin : throw it away (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
karum weigin : throw it away (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)