--People---K-

kambart, kambarak

NOONGAR

daughter-in-law, niece

ENGLISH

moyer yog, kumberuk, ngammukmun : daughter-in-law (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
kumberuk, ngammukmun : niece (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
kambărt : brother’s daughter (female speaking) (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
kumburt : daughter-in-law (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
moyer, kumburt : niece (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
qaambär֘aq, qaamär֘aqq : daughter-in-law, niece (Von Brandenstein 1988: 64)
qaambart : niece (Von Brandenstein 1988: 64)