--People---K-

kaaliyapkaar, kaaliyap-wok

NOONGAR

home people, relations

ENGLISH

qaalliyäpqaar, qaalliyäp-wauq : home people, relations (Von Brandenstein 1988: 64)
qaalliyäp : familiar, intimate, mate (Von Brandenstein 1988: 63)