--Plants---D-

doordin

NOONGAR

gum, resin

ENGLISH

beeuk, doordin, beerin : resin (blackboy) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
dūrdin : blackboy gum (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)