-D-

doorarn

NOONGAR

hole

ENGLISH

doorarn : hole (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
durarn : hole (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
dūrarn : blowhole at doubtful island where “dead” natives go (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)