-DJ-

djoombar

NOONGAR

hair, down, fur, feather

ENGLISH

dumbar : Hair of the head (Chester Curr 1886: 391)
joomber : fur (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
joombur : down (short hair) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
joombar : fur (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaat joomber : hair (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kāt jumbăr : hair of the head (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kātjumbăr wūri : long hair (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
jumbăr : hair or fur (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
gumal jūmbăr : opossum fur (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
jumper : feather (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
tjumbar : hair (Innell, C; Tindale, N 1939)