D

daaliny

NOONGAR

tongue

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Dar-lin, Tha-lib : Tongue (King 1821: 145)
Tarlin : Tongue (Nind 1831: 47)
Dallang : the tongue. (R M Lyon, 23/03/1833 – Language of Derbal)
da-kon-dail : tongue (Grey 1839)
Dtallăng; Dtakundyl. : Tongue (Moore 1842: 165)
Dtal-lâng : Tongue (Symmons 1842: 3)
Dallar : flame (Brady 1845: 17)
talagn : tongue (Salvado 1851: 264)
dalling : Tongue (Barlee (Curr) 1886: 357)
dallyne : Tongue (Armstrong (Curr) 1886: 335)
tallong : Tongue (Goldsworthy (Curr) 1886: 341)
talling : Tongue (Graham (Curr) 1886: 351)
tooling : Tongue (Hackett (Curr) 1886: 345)
darline : Tongue (Hester (Curr) 1886: 361)
tarling, taaling : Tongue (Hossell, Knight & Spencer (Curr) 1886: 389)
dallan : Tongue (Knight (Curr) 1886: 333)
talling : Tongue (Monger (Curr) 1886: 323)
dalin : Tongue (Scott (Curr) 1886: 347)
daline : Tongue (Small (Curr) 1886: 359)
daling : tongue (Taylor (Curr) 1886)
dallang : Tongue (Whitfield (Curr) 1886: 327)
Daaling : Whistle (Baaburgurt (Bulyen/George Eliot); Bates XII, 2B, 13: 37)
Dālain, daalin : Tongue (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 7)
Daalin : Tongue (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 5)
kaal daaling : flame (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Ta-aling, daaling : Tongue (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 7)
Talang, talain, dalain : Tongue (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 6)
Daaling : Tongue (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 7)
d-alygn : tongue (Bussell 1930: 60)
Darlinging : fighting place (Old Settlers of WA 1949: 79)
tjaḷinj : blaze, flame (tongue) (Douglas 1968: 84)
Dulong : tongue (Davis 1969: 4)
tarling : tongue (Hassell 1975: 233)
qaall-taaalaar : flames (Von Brandenstein 1988: 94)
djaaliny : tongue (Douglas 1991: 26)
daaliny : tongue of fire (Whitehurst 1992: 50)
dhalany : tongue (Dench 1994: 177)
Daalang : tongue (Mippy (Rooney) 2002: 325)