--Birds---B-

booralam

NOONGAR

bird, painted button-quail

ENGLISH

bootulum : wattle bird (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
burolăm : quail or plover (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
būrolăm : pigeon (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
booralum : plover (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)