B

baalang

NOONGAR

their

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Bullallelang. : Their (Moore 1842: 164)
Bala : Their (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 38)
bolong : their (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Balla, balung : Their, them (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 40)
Bala : Their, them (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 35)
barlartang : their (Bussell 1930: 40)
palapaŋ : their third person plural possessive pronoun (Douglas 1968: 99)
Baalapiny : theirs (Davis 1969: 3)
balang : their (Douglas 1991: 23)
balang, baloong : them (Whitehurst 1992: 49)